Intensywnie w Ostrowie Wielkopolskim

12 października 2018 r. w szkole podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim nauczyciele uczcili swoje święto bardzo pracowicie. Niemal całe grono pedagogiczne wzięło udział w szkoleniach w ramach projektu „Moja Europa”, .

Słowami trenerki I modułu – Agnieszki Krawczak – Chmieleckiej: Praca była bardzo twórcza i intensywna – dużo zastanawialiśmy się nad tym, jak i jakie materiały edukacyjne z podręcznika „Wokół dyskryminacji”, przygotowane wstępnie do pracy ze starszą młodzieżą, wykorzystać w pracy z dziećmi ze szkoły podstawowej. Bardzo dużo zostało powiedziane na temat potrzeby uwrażliwiania i rozwijania empatii dzieci w związku z różnorodnością otaczającego ich świata, a także pracy ze stereotypami i reagowaniem w przypadku przemocy rówieśniczej w szkole. Nauczyciele podawali ciekawe przykłady służące przełamywaniu stereotypów, a także wiele pomysłów na to, co oni mogą zrobić, w przypadku ujawniania się stereotypów i uprzedzeń wśród dzieci.

 

          

 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.