Konferencja Forum 2.0.

We wrześniu 2015 odbyła się konferencja Forum 2.0. na której mieliśmy możliwość zaprezentować wyniki badań realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu MOB GAE – mobilność źródłem rozwoju osobistego i zawodowego. Młodzi ludzie z Dolnego śląska dyskutowali m.in. na temat własnego rozwoju, możliwości jakie daje rynek pracy i drogi, jaką trzeba przejść, aby się na tym rynku odnaleźć.

Konferencja Forum 2.0.