Konferencja „Inwestycja w przyszłość – edukacja i rynek pracy dla młodych”

W imieniu stowarzyszenia Semper Avanti oraz Izby Gospodarczej Europy Środkowej mamy

przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Inwestycja w przyszłość – edukacja i rynek pracy dla

młodych”.

Podczas konferencji zostaną przedstawione, wypracowane podczas spotkań roboczych, wnioski

i propozycje rozwiązań, które zostaną zawarte w rekomendacjach dla Dolnego Śląska w zakresie

dostosowania oferty Instytucji Rynku Pracy, Programów Operacyjnych do potrzeb i możliwości

młodych ludzi, a także pomogą przeciwdziałać zjawisku przedwczesnego opuszczania szkoły przez

młodzież.

Chcemy, aby stworzone rekomendacje i rozwiązania były kompleksowe i odpowiadały na potrzeby

wszystkich interesariuszy rynku pracy i edukacji. Poświęcając swój czas pomogą Państwo stworzyć

rozwiązania, dzięki którym, na rynek pracy będą wkraczać młodzi ludzie posiadający pożądane przez

Państwa umiejętności.

Spotkanie obędzie się w dniu 27.10.2016 roku w godz. 9:30 – 13:30 w Zespole Szkół nr 3 we

Wrocławiu.

 

zaproszenie