European Partnership for Quality and Implementation of the European Credit System

Projekt European Partnership for Quality and Implementation of the European Credit System in VET II jest kontynuacją projektu partnerskiego dotyczącego ECVET z lat 2010-2012. Przed Polską stoi wyzwanie wdrożenia systemu ECVET, dlatego też Stowarzyszenie Semper Avanti aktywnie włączyło się w działania związane z tym zagadnieniem. Przede wszystkim celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat możliwości transferu osiągnięć w systemie kształcenia zawodowego w wybranym zawodzie oraz praktyczna nauka od partnerów z krajów, w których ECVET jest już wdrożony. Stowarzyszenie wspiera mobilność uczniów i absolwentów różnych branż i kierunków. W ramach obecnego partnerstwa podjęte zostały prace nad kwalifikacją w zawodzie grafik. W trakcie prac nad ujednoliceniem efektów uczenia się wraz z programem kształcenia (modułu) pojawiają się pewne rozbieżności, które partnerzy starają się wyjaśnić przy wsparciu jednostek odpowiedzialnych za kształcenie w danym kraju.

Realizacja projektu z elementami systemu ECVET pozwala na aktywne włączenie wypracowanych rezultatów przy planowaniu i implementacji następnych pomysłów. W przypadku przedsięwzięcia pn. European Partnership for Quality and Implementation of the European Credit System in VET II będzie to opracowany i przetestowany moduł dla zawodu grafik wraz z systemem certyfikacji i uznawalności zdobytych osiągnięć. W poprzednim projekcie partnerskim był to arkusz pozwalający na ocenę i uznawalność zdobytych umiejętności z zakresu kompetencji międzykulturowych i pracy w międzynarodowym
środowisku.

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że planując realizację projektu z elementami systemu ECVET, należy przede wszytkim pamiętać, iż nieodłącznym jego elementem jest współpraca z instytucjami wspierającymi proces wdrażania ECVET: szkołami zawodowymi, kuratoriami oświaty, Instytutem Badań Edukacyjnych czy Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

PLIKI DO POBRANIA:
MINUTES 1 [04.2013]
MINUTES 2 [06.2013]
MINUTES 3 [12.2013]
MINUTES 4 [03.2014]
AGENDA [05.2014]
EuPQua ECVET II Toolbox
Competence Assessment Form

ok1

ok2

ok3

ok4

ok5