Zapisz się na Wolontariat Zagraniczny – Erasmus+

Zapisz się na Wolontariat Zagraniczny – Erasmus+

Procedura zgłoszenia się do projektu EVS zaczyna się od zapoznania się ze stroną Programu Erasmus+ (http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/) na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące Wolontariatu Europejskiego (EVS).

Dowiesz się, że aby wziąć udział w projekcie należy najpierw znaleźć organizację wysyłającą. Właśnie taką organizacją jest Semper Avanti.

By zapisać Cię do projektu potrzebujemy:

– Twojego zdjęcia,
– CV w języku angielskim – proponujemy wzór EuroPass,
– Listu motywacyjnego, dotyczącego konkretnego projektu, zadań i aktywności bezpośrednio z nim związanych.

Projektów szukać możesz na dwa sposoby:
I. YouthNetWorks – Jest to baza projektów z otwartym naborem,. Na tej stronie można stworzyć swój profil – organizacje bardzo często szukają wolontariuszy na tej stronie.
II. Dysponujemy również ogłoszeniami przesyłanymi bezpośrednio do Semper Avantii przez naszych partnerów. Jeżeli chcesz uzyskać informację na ich temat, wyślij zapytanie na: wyjedz@semperavanti.org.

Ważnym terminem podczas poszukiwań projektu jest słowo: DEADLINE – oznacza ono ostateczny termin składania wniosku. W praktyce jest to termin ostateczny znalezienia organizacji, która zechce Cię gościć. W ciągu roku są trzy takie terminy: 1 lutego, 1 maja i 1 października.
Kiedy już wybierzesz projekt, należy wysłać swoje CV, list motywacyjny oraz zdjęcie do organizacji, która prowadzi ten projekt i czekać na odpowiedź. My pomożemy Ci w dopełnieniu formalności i przebrnięciu przez wszystkie procedury.

 

Sign up for the Voluntary Foreign – Erasmus +

The notification procedure for the EVS project begins by reading the Erasmus party + (http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/) on this page you will find information on the EVS (EVS).

You will learn that in order to take part in the project should first find a sending organization. That is such an organization like Semper Avanti.

To save the project you will need:

– Your pictures
– CV in English – we propose model EuroPass,
– Letter of motivation for a specific project tasks and activities directly related to it.

Projects can search in two ways:
I. YouthNetWorks – This is a database of projects with an open recruitment. On this page you can create your own profile – organizations often looking for volunteers on this page.
II. We also have listings transmitted directly to the Semper avanti by our partners. If you want to get information about them, please send request to: wyjedz@semperavanti.org.

An important date in the exploration project is the word: DEADLINE – it means the deadline for submitting the application. In practice, this is a deadline to find an organization that wants to host you. During the year, there are three dates: February 1, May 1 and October 1.
Once you have selected a project, please send your resume, cover letter and a photo to the organization that runs the project and wait for a response. We will help you in completing the paperwork and gone through all the procedures.