Mam Prawo

Miło nam poinformować, że nasze stowarzyszenie jest partnerem cyklu wydarzeń pod hasłem Mam Prawo, które zostały zainicjowane w 2015 r. przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Celem programu jest rozpowszechnienie wśród mieszkańców Polski informacji o przysługujących im prawach, wynikających z przepisów unijnych oraz posiadanego przez nich obywatelstwa Unii Europejskiej (UE). Głównym punktem programu jest debata, podczas której głos zabiorą znane postaci ze świata nauki i polityki, jak również działacze społeczni oraz przedstawiciele trzeciego sektora z kraju i zagranicy. Problematyka konferencji jest ponadto rozwijana podczas rozmaitych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym – warsztatów, gier, pokazów czy wykładów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zaplanowanych wydarzeniach.
Szczegółowe informacje poniżej.

Konferencja
czwartek, 21 kwietnia 2016 r.
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, sala 3D
Rejestracja w godz. 9.00-9.30

 

Działania zorganizowane przez Semper Avanti:
Edukacja międzykulturowa. Prezentacje kulturowe dla szkół.
wtorek – czwartek (19-21.04.2016)
Prezentacje prowadzone przez obcokrajowców dot. ich rodzinnych krajów: Turcji, Gruzji, Francji, Azerbejdżanu, Włoch, Palestyny. Warsztaty edukacji międzykulturowej to działania, których wspólnym celem jest popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata. Edukacja międzykulturowa w węższym rozumieniu to edukacja dla mniejszości i o mniejszościach: narodowych, etnicznych i wyznaniowych.

 

 

Więcej informacji:
ZAPROSZENIE_MP_MAIL
oraz na stronie:
www.mam-prawo.eu