Mentorzy dla wolontariuszy EVS poszukiwani!

W związku z przyjazdem nowych wolontariuszy EVS do Semper Avanti poszukujemy osób chcących

zostać ich mentorami.

Bycie mentorem to unikalna możliwość bliższego poznania ludzi z całego świata, polepszenia swojej

znajomości języka angielskiego, a także udziału w szkoleniach organizowanych w ramach programu

Erasmus Plus. Z każdym podpisywana jest umowa wolontariacka, a po zakończeniu projektu

podopiecznego, mentor otrzymuje od nas list referencyjny.

Do zadań mentora należy utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszem, organizowanie spotkań ze

swoim podopiecznym (najlepiej przynajmniej raz na dwa tygodnie) oraz udział w comiesięcznych

spotkaniach mentorów.

Wymagania:

– Chęć do poświęcania wolontariuszom odrobiny swojego czasu wolnego

– komunikatywna znajomość języka angielskiego

– Otwartość

Zgłaszać prosimy się za pomocą formularza Google: https://goo.gl/forms/JZ1SGmHb12YNx2bp1

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.