Metodologia przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego opuszczania szkoły przez młodzież

Zapraszamy do zapoznania się z innowacyjnym projektem edukacyjnym Metodologia przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego opuszczania szkoły przez młodzież, który realizujemy w ramach programu Erasmus+. Projekt prowadzą organizacje partnerskie z Holandii, Hiszpanii, Polski, Szwecji i Włoch. Głównym celem jest identyfikacja efektywnych strategii angażowania uczniów do nauki i przyczynienie się do wzrostu liczby osób kończących szkołę spośród tzw. „zagrożonych uczniów”.Projekt zakłada współpracę ze wszystkimi osobami związanymi z procesem porzucania szkoły: uczniami, ich rodzicami i reprezentantami szkół. Punkt widzenia oraz doświadczenia wszystkich stron będą podstawą do przedstawienia konstruktywnych sposobów pomagania uczniom w postaci praktycznej metodologii. Ważnym obszarem będzie także promocja i wdrożenie tej metodologii. Publikację opracowują wspólnie wszyscy partnerzy projektu przy wsparciu metodologicznymi Saxon University.
Projekt „Metodologia przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego opuszczania szkoły przez młodzież” – Early School Leavers:

  • praktyczna, zintegrowana metodologia,
  • wiedza oparta na międzynarodowych badaniach jakościowych,
  • zbiór wskazówek dla wszystkich osób współpracujących z młodymi ludźmi, którzy porzucili lub są zagrożeni porzuceniem szkoły przed ukończeniem 18 roku życia,
  • dobre praktyki wyniesione z rozmów z uczniami, ich rodzicami i reprezentantami szkół,
  • przestrzeń do rozmowy dla reprezentantów szkół podczas bezpłatnych seminariów na temat know-how wypracowanego w ramach projektu.
Projekt rozpoczął się w listopadzie 2014 roku, zakończy się w grudniu 2017 roku.
+ link do strony http://www.esl-network.eu/ 
+ Newsletter – SEE MEE 1st newsletter
ESL