Międzynarodowa sieć partnerska w celu wspierania szkoleń zawodowych i kształcenia międzynarodowego

Program: Leonardo da Vinci – tworzenie sieci

Projekt ma na celu stworzenie sieci/ multi-platformy kluczowych instytucji na szczeblu lokalnym i regionalnym w celu poprawy jakości oferty szkoleń zawodowych. Zakłada współpracę instytucji szkolących, władz lokalnych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Sieć poprzez prowadzenie badań, społecznych debat, organizowanie seminariów oraz spotkań partnerskich będzie stwarzać możliwości do wymiany dobrych praktyk, w celu:
– Opracowania metodologii monitorowania lokalnych / regionalnych VET (vocational educational trening) mobilności uczniów/studentów.
– wdrożenie wspólnej bazy danych europejskich przedsiębiorców (z uwzględnieniem poszczególnych regionów) chętnych współpracować w ramach sieci (potencjalne miejsca praktyk dla stażystów)
– zdefiniowania i stworzenia międzynarodowej platformy zajmującej się koordynowaniem projektów staży zagranicznych, w celu podnoszenia jakości w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Rezultatem projektu będzie szerszy dostęp do zagranicznych mobilności oraz poprawa jakości edukacji zawodowej i wyższej w regionie, a tym samym dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.