Międzynarodowe badanie dot. wpływu Wolontariatu Europejskiego

Zapraszamy do podzielenia się opiniami poprzez wzięcie udziału w międzynarodowym badaniu dotyczącym wpływu Wolontariatu Europejskiego. Badanie jest całkowicie anonimowe, a analiza danych poufna.

Jeśli otrzymali Państwo kilka zaproszeń do udziału w badaniu, prosimy wypełnić kwestionariusz tylko jeden raz.

Link do ankety: http://www.volunteering-survey.org/

Ankieta jest dostępna w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i polskim.

Badanie przeprowadzane jest przez CHE Consult i ICF International, na zlecenie Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury Sektora Audiowizualnego (EACEA). Państwa udział w projekcie przyczyni się do przeprowadzenia pełniejszej ewaluacji Wolontariatu Europejskiego i pomoże rozwijać program dalej.

Zaproszenia:

evs_organisations

evs_participants