Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego jest młodzieżowym ciałem konsultacyjnym i głosem doradczym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w regionie. Narodził się jesienią 2013 roku i angażuje 60 młodych ludzi z Dolnego Śląska. W skład MSWD wchodzą młodzi ludzie w wieku 13 – 21 lat (po 2 osoby z każdego powiatu na terenie Dolnego Śląska), wybierani jesienią każdego roku podczas lokalnych, powiatowych konferencji dotyczących problemów i potrzeb młodzieży. Zadaniem MSWD jest reprezentowanie interesów młodzieży przed władzami
województwa, opiniowanie propozycji i działań Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz zapewnienie uczestnictwa młodzieży w budowie społeczeństwa obywatelskiego, jako płaszczyzny dialogu młodzieży z samorządem. Ponadto Radni MSWD zasięgają opinii i pozostają w stałym kontakcie z młodymi ludźmi z poszczególnych powiatów, promują ideę samorządności wśród młodzieży, a także inicjują działania dotyczące młodzieży na poziomie wojewódzkim.

Stowarzyszenie Semper Avanti, jako organizacja wspierająca, wspomaga pracę Młodzieżowego Sejmiku. Działania te odbywają się poprzez: prowadzenie Kancelarii MSWD, realizację wyborów Radnych od strony technicznej, administrację portalu internetowego, techniczne i merytoryczne wsparcie dla uczestnictwa młodzieży w inicjatywach lokalnych i zagranicznych oraz informowanie o działaniach Sejmiku Młodzieżowego.

unnamed