Moja Europa – opis projektu

Moja Europa 

Stowarzyszenie Semper Avanti od lat współpracuje ze szkołami na terenie całej Polski. Na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w 2018 r. zajmuje się organizacją warsztatów edukacyjnych adresowanych do nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, które odbywają się w województwach: dolnośląskim, opolskim, lubuskim i wielkopolskim. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli poprzez podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej w trzech dziedzinach:

Moduł 1: Edukacja antydyskryminacyjna

Moduł 2: Edukacja o prawach obywateli UE

Moduł 3: Inicjatywy i programy UE adresowane do ludzi młodych, stworzone w celu wyrównania szans dla  młodzieży.

Jest to już druga edycja projektu – pierwszą stowarzyszenie Semper Avanti realizowało wspólnie z Towarzystwem Edukacji Obywatelskiej. W każdym województwie zorganizowane zostanie 12 trzymodułowych cyklów warsztatów. Zajęcia są przygotowane zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej oraz polskiego system oświaty i umożliwią nauczycielom zdobywanie wiedzy oraz poszukiwanie inspiracji, niezbędnych dla ich rozwoju zawodowego. Szkolenia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych i bardzo doświadczonych trenerów.

Każdy nauczyciel, który weźmie udział w pełnym warsztacie otrzyma od organizatorów certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje wystawiony przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej

Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w projekcie „Moja Europa”, prosimy o kontakt z:

Monika Kotnis

monika.kotnis@semperavanti.org

Tel: 881779744