„Moja Europa” w LO I w Zielonej Górze

Trenerzy Semper Avanti i Team Europe zawitali do Zielonej Góry –  27 i 28 XI 2018 oraz 19 II 2019 przybyli do I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego przy ul. J. Kilińskiego. Szkolenia  dotyczyły tematu dyskryminacji, projektów i inicjatyw europejskich, wykorzystywania nowoczesnych i atrakcyjnych z perspektywy młodzieży narzędzi aktywizacji młodzieży i uwrażliwienia jej na problematykę potencjalnych naruszeń praw człowieka. W trakcie spotkań z nauczycielami omówiono m.in. kwestie związane z ograniczaniami praw i wolności obywatelskich, dehumanizacją i przemocą wobec mniejszości. Szkolenie momentami przerodziło się w debatę na temat stanu edukacji obywatelskiej, jej bolączek, szans i stojących przed nią wyzwań. Z relacji trenerów wynika, że uczestnicy szkolenia w I LO są wyjątkowo świadomi wagi poruszanych problemów, mają własne pomysły na aktywizację młodzieży i chętnie, choć czasem krytycznie, podchodzili do propozycji trenerów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.