„Moja Europa” w Poznaniu

W dniu 22 września 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima

Lelewela w Poznaniu Stowarzyszenie Semper Avanti na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej przeprowadziło szkolenia dla ponad czterdziestu nauczycieli w ramach drugiej edycji projektu „Moja Europa”.

Zajęcia prowadzone były równolegle w trzech modułach tematycznych:

  • narzędzia diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji,
  • problematyka praw człowieka i obywatela,
  • projektów i inicjatyw europejskich stworzonych w celu wyrównywania szans dla młodzieży.  

 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.