Newsletter – Mob GAE

Zapraszamy do newslettera MOB GAE. Wydarzenia w projekcie możesz śledzić na następujących stronach:

NEWSLETTER – wstępne informacje do pobrania – 2nd national newsletter
Newsletter