Jako Stowarzyszenie Semper Avanti zostało zarejestrowane w 2001 r. Początkowo byliśmy grupą młodych ludzi szukającą sposobu na poznanie rówieśników z innych krajów, promowanie tolerancji i zrozumienia. Podczas trwania naszej przygody – zdobywając doświadczenie, poznając potrzeby i pragnienia otaczających nas ludzi – ewoluowaliśmy. Poszerzyliśmy zakres działań, współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi na całym świecie, jednak w centrum naszej uwagi i naszych działań pozostały problemy polskiej młodzieży.

 

Dziś nasze działania podzielone są na trzy segmenty:
1) Młodzież i demokracja – budujemy zaufanie młodych ludzi do demokracji, pomagamy im zrozumieć procesy i procedury demokratyczne.

Działania:
– inicjujemy powstawanie i wspieramy rady młodzieżowe,
– stworzyliśmy i wdrożyliśmy projekt Sejmiku Młodzieżowego Województwa Dolnośląskiego,
– organizujemy lokalne oraz międzynarodowe seminaria i symulacje prac parlamentu europejskiego, rad miejskich itp.
– przygotowujemy i prowadzimy konferencje lokalne i międzynarodowe dotyczące polityki młodzieżowej.

 

2) Młodzież i rynek pracy – aktywnie wspieramy młodych ludzi na etapie przejścia z okresu nauki do poszukiwania i zdobywania pracy.

Działania:
– przygotowujemy i realizujemy projekty staży zagranicznych dla szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku z naszej oferty skorzysta ponad 300 uczniów),
– dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, głównie z Europy i Azji, umożliwiamy młodzieży wymianę doświadczeń podczas konferencji i warsztatów.
– prężnie działamy na rzecz podniesienia rangi edukacji pozaformalnej w Polsce.

 

3) Młodzież i tolerancja – ważnym elementem naszej działalności jest wspieranie tolerancji, otwartości, tożsamości europejskiej i globalnej. Promujemy ideę praw człowieka i równości pomiędzy ludźmi.

Działania:
– organizujemy warsztaty dla młodzieży. Rocznie korzysta z nich ponad 5000 osób,
– tworzymy projekty międzynarodowe w tym wymiany, szkolenia,
– zajmujemy się wysyłaniem polskich wolontariuszy za granicę i goszczeniem wolontariuszy z zagranicy w naszym kraju.

Stowarzyszenie Semper Avanti posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest w pełni niezależne, samorządne, a wszystkie nasze projekty są realizowane zgodnie ze statutem działania dla dobra publicznego.