Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu

Zakończył się kolejny cykl szkoleń w Poznaniu, tym razem trenerzy szkoli nauczycieli ze Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Smarzewskiego. W zajęciach przeprowadzonych w październiku i listopadzie wzięło udział łącznie 37 osób. 

Kolejne warsztaty odbędą się w Poznaniu nadchodzącą wiosną w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Zapraszamy!

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.