Owocnie w OSW w Poznaniu

Wraz z Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu zrealizowaliśmy cykl warsztatów odbywający się w ramach projektu  „Moja Europa”.

Pierwsze spotkanie odbyło się 4.10.2018 i było poświęcone problematyce dyskryminacji, jej przyczynom, przejawom oraz konsekwencjom. Toczyły się angażujące rozmowy na temat potrzeby uwrażliwiania i rozwijania empatii dzieci w związku z różnorodnością otaczającego ich świata, a także pracy ze stereotypami i reagowania w przypadku przemocy rówieśniczej w szkole. Nauczyciele podawali ciekawe przykłady służące przełamywaniu stereotypów, a także wiele pomysłów na to, co oni mogą zrobić, w przypadku ujawniania się stereotypów i uprzedzeń wśród dzieci.

Kolejny warsztat miał miejsce 6.10.2018 i był poświęcony tematowi dyskryminacji oraz ochrony praw człowieka i obywatela. Uczestnicy zainteresowani byli przede wszystkim możliwościami wykorzystywania w edukacji młodzieży dzieł kultury masowej oraz krótkich form edukacyjnych w postaci gier. Tematyka szkolenia z zakresu edukacji na rzecz praw człowieka została w dużej mierze dopasowana do potrzeb nauczycieli znajdujących się w ośrodku szkół – nie mogło zabraknąć pytań o ableizm, dehumanizację i sposoby na aktywizowanie dzieci i młodzieży.

Ostatnie spotkanie, kończące cały cykl warsztatowy odbyło się 13.11.2018. W trakcie tego wydarzenia zostały omówione możliwości udziału uczniów w projektach międzynarodowych. Został poruszony temat potencjału uczniów oraz możliwości kadry. Nauczyciele z zainteresowaniem podeszli do przedstawionych podczas szkolenia możliwości i programów.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.