Pełen cykl zrealizowany również w Rozdrażewie!

9 lutego w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie zrealizowany został ostatni warsztat wchodzący w cykl projektu “Moja Europa”.

Szkolenia poświęcone były narzędziom diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, problematyce praw człowieka i obywatela, projektom i inicjatywom europejskich adresowanych do ludzi młodych.

Poniżej znajduje się krótka relacja trenerki jednego z modułów – Agnieszki Chmieleckiej : Problemem, z którym mierzą się nauczyciele tej szkoły najczęściej, choć nie jest to duża skala, jak sami mówią, jest internetowy hejt oraz obecność na portalach społecznościowych dzieci poniżej 13 roku życia. Zastanawialiśmy się nad odpowiedzialnością nauczycieli i szkoły w tym zakresie, tworzyliśmy wstępną procedurę reagowania na hejt i mowę nienawiści a także przypadki przemocy rówieśniczej, dyskutowaliśmy o tym, jak ważne są dobre, oparte na uważności i otwartej komunikacji, relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, żeby z hejtem w sieci walczyć. Ciekawe dla nauczycieli były zaproponowane formy pracy z dziećmi, pogłębiona praca nad stereotypami, a także sprawy z zakresu dyskryminacji, które zostały omówione na zajęciach.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.