Pierwszy cykl szkoleniowy w województwie wielkopolskim zakończony.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, to pierwsza placówka w województwie wielkopolskim, w której odbyły się warsztaty z II edycji projektu “Moja Europa”.

Szkolenie 3.04.2018 i dotyczyło narzędzi diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej, występującej w szkole oraz w internecie.

Kolejne spotkanie odbyło się 19.06.2018 i dotyczyło praw człowieka i obywatela.

Szkolenie zamykające cały cykl miało miejsce 3.09.2018. i dotyczyło inicjatyw europejskich. Poniżej znajduje się relacja jednej z Trenerek z III modułu – Doroty Pawelskiej.

“Podczas spotkanie zostały omówione możliwości udziału uczniów w projektach międzynarodowych. Przedyskutowaliśmy potencjał uczniów oraz możliwości kadry. Ponieważ szkoła nie angażowała się jak dotąd w projekty międzynarodowe (z wyjątkiem jednej wymiany młodzieżowej) opcja nawiązania międzynarodowej współpracy cieszła się duzym zaineresowaniem. Nauczyciele stwierdzili, że młodzieży uczącej się w systemie formalnym brakuje możliwości na doskonalenie i kształtowanie umiejętności miękkich. Jako najbardziej pożądane wymienili: pracę w grupie, pracę w środowisku międzynarodowym, pracę pod presją czasu, kreatywność oraz radzenie sobie ze stresem. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się projekty mobilności zawodowej, wolontariat i wymiany młodzieżowe”.

   

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.