Poszukiwane osoby chętne na staż we Włoszech (NEET)

Poszukujemy uczestników z grupy NEET tj. spełniają łącznie następujące warunki:

– nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo);

– nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;

– nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej, który odbędzie się w Bolonii (Włochy).

Planowany termin zamknięcia najbliższej rekrutacji (tj. przystąpienia uczestnika do projektu) – to początek maja 2017. Projekt kierowany jest do osób w wielu 18-25 lat. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: jaroslaw.dudek@semperavanti.org (w zgłoszeniu proszę podać telefon kontaktowy).

Obowiązkowe etapy uczestnictwa w projekcie:
1. Przygotowanie do wyjazdu – szkolenia (trwa około 3 tygodni) – projekt zapewnia zwrot za dojazdy, wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników w razie potrzeby,
2. Staż zagraniczny we Włoszech (Bolonia) – 60 dni (okres czerwiec – lipiec 2017), warunki: 540 EUR/ miesięcznie na pokrycie kosztów wyżywienia, ponadto partner zagraniczny zapewnia zakwaterowanie z aneksem kuchennym, pokrywa koszty dojazdu na staż oraz zapewnia pomoc polskojęzycznego opiekuna przez cały okres pobytu,
3. Kurs zawodowy – po powrocie ze stażu (kurs wg preferencji uczestnika) – jeżeli po powrocie uczestnik podejmie pracę lub naukę, kurs nie jest wymagany.

 

Semper Avanti wysyła rocznie do włoskiej organizacji ok. 400 osób na praktyki zawodowe.

 

W ramach projektu pozostały już tylko 24 miejsca (z 64).

Więcej informacji o projekcie znajdziecie tutaj:  http://semperavanti.org/europa-zawodowo/