Projekt Interreg – doświadczenie zawodowe, współpraca, edukacja, partnerstwo

Przedstawiamy Wam nasz nowy projekt „Poznaj kraj sąsiada – Entdecke Dein Nachbarland”, realizowany w ramach Interrego Polska-Sachsen 2014-2020.

Dlaczego współpraca Polsko-Saksońska?
Region przygraniczny kryje w sobie duży potencjał. Można tu zdobyć doświadczenie zawodowe, kompetencje językowe, a także wiedzę kulturową bez dalekich podróży. Projekt ten oferuje transgraniczny program staży w polsko-saksońskim regionie przygranicznym, a także możliwość tworzenia sieci kontaktów.

Dla kogo?
Projekt skierowany jest do młodzieży, osób zajmujących się kształceniem oraz przedsiębiorstw.

Po co?
Aby poprawić współpracę w zakresie kształcenia na pograniczu polsko-saksońskim.
Chcemy
– wesprzeć młodzież w przygotowaniu do wejścia na międzynarodowy rynek pracy m.in. poprzez 4-tygodniowe staże w kraju sąsiada (uwzględniając wiedzę kulturową i wsparcie językowe);
– umożliwić przedsiębiorcom i osobom zajmującym się kształceniem zawodowym wymianę dobrych praktyk za pomocą platformy oraz giełd kooperacyjnych
– stworzyć warunki do współpracy szkół z przedsiębiorstwami z regionu pogranicza

 

Program skierowany jest do przedsiębiorstw, szkół, uczniów zajmujących się opieką nad chorymi, rzemiosłem, turystyką lub gastronomią.
W ramach projektu wsparcie finansowe Unii Europejskiej zapewnia: koszty podróży, noclegu i wyżywienia do określonej kwoty (organizacja zakwaterowania i opieki). Za udział w projekcie nie jest pobierana opłata. Przygotowanie do odbycia stażu obejmuje zajęcia warsztatowe.
Firmy przyjmujące stażystów również nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.

Min. wiek uczestnika: 16 lat
Wymagana jest podstawowa znajomość j. niemieckiego.

W trakcie realizacji projektu odbędą się również spotkania młodzieży uczestniczącej w projekcie (wszystkich stażystów).

Oferta skierowana do placówek edukacyjnych, przedsiębiorstw i stowarzyszeń to giełdy kooperacyjne, a także warsztaty służące nawiązaniu współpracy w zakresie kształcenia i dokształcania. Giełdy odbywać się będą dwa razy w roku. Ponadto platforma internetowa umożliwia zgłaszanie własnych projektów i zapytań dotyczących współpracy.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:
Anna Paprocka-Pańko
anna.paprocka@semperavanti.org
+48 881 779 233

Fan page projektu: https://www.facebook.com/Poznaj-kraj-s%C4%85siada-Entdecke-Dein-Nachbarland-149560175640290/

Projekt realizowany w ramach:

Realizowany przez: