Przedstawiamy projekt- „Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej – GLOKAL”

Projekt „Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej – GLOKAL” jest adresowany do młodych ludzi i przedstawicieli samorządów z 30 powiatów Dolnego Śląska i ma na celu wzmocnić i rozwinąć lokalną współpracę międzynarodową inspirując, motywując i wskazując sposoby realizowania tej współpracy środowiskom lokalnym. W działania zaangażowane jest 4-stronne partnerstwo: stowarzyszenia Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka i Semper Avanti, Izby Gospodarczej Europy Środkowej oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Program obejmuje przeprowadzenie 32 lokalnych i 2 regionalnych konferencji na temat lokalnej współpracy międzynarodowej oraz przeszkolenie i przygotowanie 60 młodych ambasadorów z zakresu możliwości finansowania i sposobów prowadzenia współpracy międzynarodowej.

rp

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”.

Projekt realizowany przez stowarzyszenie Semper Avanti w partnerstwie ze stowarzyszeniem Solidarność Polsko – Czesko- Słowacka oraz z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego.

semper żółteigespcspmswd