„Przybiliśmy” do Brzegu

Semper Avanti i Team Europe „przybiły” do Brzegu – tym razem do szkoły podstawowej przy ul. Kamiennej 3. Uczestniczyło w nim niewielkie, ale szczerze zainteresowane i zaangażowane grono nauczycieli, którym nie obca jest troska o wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży w duchu poszanowania godności drugiego człowieka. W realizowanych wspólnie warsztatach omówiono m.in. ćwiczenia antydyskryminacyjne, rolę popkultury w promocji i edukacji na rzecz praw człowieka, możliwości udziału uczniów w projektach międzynarodowych, znaczenie dehumanizacji i polityki pamięci. Dużo miejsca poświęcono roli internetu jako narzędziu edukacyjnemu, ale także jako zagrożeniu dla rozwoju najmłodszych. W trakcie szkolenia nie zabrakło też sporów i kontrowersji na temat kolizji poszczególnych praw człowieka i możliwości integracyjnych państw UE.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.