Rawicz kolejnym miastem, na mapie “Mojej Europy”.

16 lutego 2019 w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu rozpoczęliśmy cykl szkoleń w ramach projektu “Moja Europa”. Tego dnia poruszyliśmy przede wszystkim tematykę antydyskryminacji.

Drugie spotkanie, odbyło się 16.03.2019 nauczyciele z wyżej wymienionej placówki zwiększyli swoje kompetencje i wiedzę na temat projektów i inicjatyw europejskich stworzonych w celu wyrównywania szans dla młodzieży.

W dniu 30 marca 2019 w szkoleniu dotyczącym praw człowieka wzięło udział kilkunastu nauczycieli. Uczestnicy poznali narzędzia edukacyjne, które można wykorzystywać  w pracy z młodzieżą dotyczące zagadnień związanych z ochroną praw człowieka, dyskryminacji i obywatelstwem Unii Europejskiej. Zgodnie podkreślali, że w pracy dydaktycznej szczególnie przydatne są krótkie i atrakcyjne w odbiorze formy w postaci gier, memów, komiksów i utworów muzyki rockowej.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.