Regionalny Punk Sieci EuroDesk w Semper Avanti

Chcielibyśmy poinformować, że nasze stowarzyszenie dołączyło do europejskiej sieci informacyjnej – EuroDesk, stając się jednocześnie regionalnym punktem informacyjnym. Zachęcamy do odwiedzana strony internetowej www.eurodesk.pl, na której znajdziecie różnorodne informacje dotyczące grantów na projekty, możliwości wyjazdów na wymiany czy praktyki oraz będziecie mogli odnaleźć partnerów do realizacji własnych projektów.

Zachęcamy również do kontaktowania się z naszym punktem w celu uzyskania pomocy i informacji na temat wyjazdów, wolontariatów, dofinansowań i zdobywania partnerów:
info@semperavanti.org

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu „Erasmus+

 

tablica_50x30_ogolna-regionalna_small