Rekomendacje w ramach projektu „Stwórzmy lepsze szanse na pracę dolnośląskiej młodzieży”

Szanowni Państwo,
niniejszym przedstawiamy Państwu końcową wersję rekomendacji przygotowanych w ramach projektu „Stwórzmy lepsze szanse na pracę dolnośląskiej młodzieży” (współfinansowany w ramach środków z POWER, działanie 2.4) realizowanego przez Semper Avanti wraz z Izbą Gospodarczą Europy Środkowej.
logo10