Rozpoczynamy projekt „Catch the skills”

Ruszamy z kolejnym projektem realizowanym w ramach działania Erasmus Plus. Do udziału w inicjatywie przystąpią wolontariusze z różnych krajów europejskich. W planowany projekt zaangażowane zostały organizacje z Polski, Hiszpanii, Niemiec, Cypru, Czech, Macedonii, Holandii,  Włoch, Rumunii, Chorwacji, Turcji.

Głównymi celami projektu są m.in.:

– Promowanie mobilności młodzieżowych na Dolnym Śląsku, przede wszystkim we Wrocławiu, Oleśnicy, Ślęzie, Brzegu Dolnym  – realizowanych w formie EVS.

– Podnoszenie kompetencji wolontariuszy EVS  zaangażowanych w poszczególne działania

– polepszanie przyszłej perspektywy zawodowej młodzieży poprzez stwarzanie możliwości do zdobywania i wzmacniania kompetencji twardych i miękkich, takich jak: umiejętności komunikacyjne, praca w zespole, kreatywność,  umiejętności organizacyjne, rozwiązywanie problemów, przedsiębiorczość,  interkulturowość, samoświadomość, umiejętność uczenia się, wartości i etyka

– rozwijanie umiejętności komunikacji w sytuacji międzykulturowej oraz przezwyciężanie barier i różnic kulturowych;

– budowanie społecznej postawy zrozumienia oraz poszanowania pluralizmu poglądów, wierzeń, kultur, tożsamości indywidualnych;

– rozwijanie otwartości w stosunku do różnych grup społecznych (os. niepełnosprawne, młodzież defaworyzowana) oraz uwrażliwianie na ich potrzeby;

– podnoszenie poziomu aktywności społecznej oraz podnoszenie wiedzy i świadomości europejskiej.

 

Startujemy z projektem „Catch the skills” – do dzieła!

 

.