Rozstrzygnięcie zapytania o cenę przewozów międzynarodowych

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 7 grudnia 2016 r., dotyczące świadczenia usług przewozów międzynarodowych w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęło 8 ofert:

  • Szymon Chadzy
  • Biuro Turystyczne Manikar
  • PHU Transport Ryszard Matyasik
  • P. W. Karolus-Travel
  • „MUNDI” Przewóz osób
  • Kubiak Transport
  • vip-europa.pl pod nazwą FHU ELDORADO Krzysztof Piergies
  • Dantur

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Po dokonaniu analizy w/w ofert w oparciu o podane w zapytaniu kryterium oceny – najniższa cena, zdecydowano o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na korzyść:

vip-europa.pl pod nazwą FHU ELDORADO Krzysztof Piergies

 

Uzasadnienie do rozstrzygnięcia:

Oferta Wykonawcy vip-europa.pl pod nazwą FHU ELDORADO Krzysztof Piergies była prawidłowa pod względem formalnym. Całkowita wartość zamówienia brutto podana przez Wykonawcę była najniższa spośród otrzymanych ofert w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe.