Rozstrzygnięcie zapytania o cenę przewozów międzynarodowych

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10 października 2016 r., dotyczące świadczenia usług przewozów międzynarodowych w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęło 7 ofert w terminie, tj.:

  • Agencja Turystyczno – Transportowa Polkąty
  • Manikar – Biuro Turystyczne
  • ZBUTA
  • Karolus Travel
  • vip-europa.pl pod nazwą FHU ELDORADO Krzysztof Piergies
  • Sankros Investments
  • Ricardo Kłodzko

Wpłynęła również jedna oferta po terminie.

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Po dokonaniu analizy w/w ofert w oparciu o podane w zapytaniu kryterium oceny – najniższa cena, zdecydowano o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na korzyść:

vip-europa.pl pod nazwą FHU ELDORADO Krzysztof Piergies

 

Uzasadnienie do rozstrzygnięcia:

Oferta Wykonawcy vip-europa.pl pod nazwą FHU ELDORADO Krzysztof Piergies była prawidłowa pod względem formalnym. Całkowita wartość zamówienia brutto podana przez Wykonawcę była najniższa spośród otrzymanych ofert w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe.