Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia szkoleń z języka angielskiego

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO PROWADZENIA

SZKOLEŃ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 7 czerwca 2016 r., dotyczące prowadzenia szkoleń z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły 2 oferty, tj.:

1) Centrum Szkoleniowe Eurowiedza sp. z o.o.

2) Anna Pierewoj ONJO „Języki Świata”

Ze względu na fakt, iż najtańszy wykonawca w toku analizy ofert nie był zainteresowany realizacją usługi, a także ze względu na fakt, iż wpłynęło bardzo mało ofert beneficjant podjął decyzję o ponowieniu ogłoszenia ofertowego i unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Wszystkich poważnie zainteresowanych realizacją usługi wykonawców zapraszam to ponownego składania ofert.