Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia szkoleń z języka angielskiego

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 8 lipca 2016 r., dotyczące prowadzenia szkoleń z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły 3 oferty, tj.:

 

  • Umurhan Bayri,
  • Akademia Happy Kids
  • Centrum Nauki W&W

 

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Po dokonaniu analizy w/w ofert w oparciu o podane w zapytaniu kryterium oceny – najniższa cena, zdecydowano o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na korzyść:

Centrum Nauki W&W, Jelenia Góra, ul. Solna 3

za cenę w wysokości 71,00 zł brutto za jedną godzinę lekcyjną (słownie: siedemdziesiąt jeden  00/100).

 

Uzasadnienie do rozstrzygnięcia:

Oferta Wykonawcy Centrum Nauki W&W, Jelenia Góra, ul. Solna 3 była prawidłowa pod względem formalnym. Całkowita wartość zamówienia brutto podana przez Wykonawcę była najniższa spośród otrzymanych ofert w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe.