Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia szkoleń z języka niemieckiego

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2016 r., dotyczące prowadzenia szkoleń z języka niemieckiego w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły 3 oferty w terminie, tj.:

 

 

Alicja Jarosz

Empik School

Józef Jarosz

Ponadto wpłynęła jedna oferta po terminie.

 

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Po dokonaniu analizy w/w ofert w oparciu o podane w zapytaniu kryterium oceny – najniższa cena, zdecydowano o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na korzyść:

Empik School

za cenę w wysokości 80 zł brutto za jedną godzinę lekcyjną (słownie: osiemdziesiąt  00/100).

 

Uzasadnienie do rozstrzygnięcia:

Oferta Wykonawcy Empik School  była prawidłowa pod względem formalnym. Całkowita wartość zamówienia brutto podana przez Wykonawcę była najniższa spośród otrzymanych ofert w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe.