Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia szkolenia z języka angielskiego

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017 r., dotyczące prowadzenia szkolenia z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły 2 oferty, tj.:

1) TRANSLATER. Tłumaczenia i nauka języka angielskiego, Martyna Stefańska

2) International Language Institute

 

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Po dokonaniu analizy w/w ofert w oparciu o podane w zapytaniu kryterium oceny – najkorzystniejsza aktualna cena na rynku lokalnym, zdecydowano o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na korzyść:

TRANSLATER. Tłumaczenia i nauka języka angielskiego, Martyna Stefańska

za cenę w wysokości 70,00 zł brutto za jedną godzinę lekcyjną (słownie: siedemdziesiąt  00/100).

 

Uzasadnienie do rozstrzygnięcia:

Oferta Wykonawcy TRANSLATER. Tłumaczenia i nauka języka angielskiego, Martyna Stefańska była prawidłowa pod względem formalnym. Całkowita wartość zamówienia brutto podana przez Wykonawcę była najniższa spośród otrzymanych ofert w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe.

http://semperavanti.org/wp-content/uploads/2017/05/FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg