Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi szkolenia z prawnikiem

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2017 r., dotyczące przeprowadzenia usługi szkolenia z prawnikiem w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęła 1 oferta, tj.:

Karolina Januszowska

za cenę w wysokości 70,00 zł brutto (kwota brutto wraz z kosztami pracodawcy) za jedną godzinę lekcyjną (słownie: siedemdziesiąt  00/100).

Uzasadnienie do rozstrzygnięcia:

Oferta Wykonawcy Karoliny Januszowskiej  była prawidłowa pod względem formalnym. Całkowita wartość zamówienia brutto podana przez Wykonawcę była zbliżona do cen rynkowych i mieściła się w przewidzianych kosztach budżetu projektu.

 

http://semperavanti.org/wp-content/uploads/2017/05/FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg