Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia usługi szkolenia z prawnikiem

 

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2016 r., dotyczące przeprowadzenia usługi szkolenia z prawnikiem w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęła 1 oferta, tj.:

Edyta Smolarczyk

za cenę w wysokości 70,00 zł brutto za jedną godzinę lekcyjną (słownie: siedemdziesiąt  00/100).

Uzasadnienie do rozstrzygnięcia:

Oferta Wykonawcy Edyty Smolarczyk była prawidłowa pod względem formalnym. Całkowita wartość zamówienia brutto podana przez Wykonawcę była zbliżona do cen rynkowych i mieściła się w przewidzianych kosztach budżetu projektu.

logotypy-1