Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług przewozowych krajowych i zagranicznych

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 1 sierpnia 2016 r., dotyczące świadczenia usług przewozowych krajowych i międzynarodowych w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły 4 oferty, tj.:

  • – Ligbus Roman Jazdzyk
  • – Buspartner
  • – Zbuta
  • – Ricardo_Kłodzko

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Po dokonaniu analizy w/w ofert w oparciu o podane w zapytaniu kryterium oceny – najniższa cena, zdecydowano o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na korzyść:

Ligbus Roman Jażdżyk, Gorlicka 74/30, 51-314 Wrocław – w zakresie części 1A oraz 2A,

Oraz

Zbuta Sp. z o.o., al. Wyzwolenia 9/2A, 58-300 Wałbrzych – w części 1B oraz 2B.

 

Uzasadnienie do rozstrzygnięcia:

Oferta Wykonawcy Ligbus Roman Jażdżyk, Gorlicka 74/30, 51-314 Wrocław (w zakresie części 1A oraz 2A) oraz Zbuta Sp. z o.o., al. Wyzwolenia 9/2A, 58-300 Wałbrzych (w części 1B oraz 2B)  była prawidłowa pod względem formalnym. Realizacja przewozów dla grupy do 8 osób i dla grupy 9 osób lub więcej może być realizowana niezależnie od siebie i stąd Zamawiający zdecydował o wyborze 2 firm najbardziej konkurencyjnych cenowo. Wartość świadczenia usług podana przez Wykonawców była najniższa spośród otrzymanych ofert w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe.

logotypy-1