Seminarium 3Ps – Węgry

W dniach od 29.04.2015 do 3.05. 2015 – mieliśmy okazję okazję wziąć udział w seminarium „3Ps – Practices – Potentials – Perspectives in inclusive education” dotyczącym edukacji włączającej, które odbyło się w miejscowości Pecz na Węgrzech.

Szkolenie zostało dofinansowane z Funduszy Wyszehradzkich. W seminarium uczestniczyli reprezentanci krajów V4 – Czech, Polski, Słowacji i Węgier. W trakcie seminarium poznawaliśmy metody edukacji włączającej oraz mawialiśmy zagadnienie edukacji włączającej w poszczególnych krajach V4. Dwudziestoosobowa grupa uczestników przez kila dni wspólnie pracowała na warsztatach.

Oto kilka zdjęć z wyjazdu do Peczu

.DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO