Silk Roads to EVS

„Silk Roads to EVS”  to projekt mający na celu poprawę mobilności młodzieży w ramach programu Wolontariatu Europejskiego (EVS) poprzez rozszerzenie sieci i umocnienie współpracy organizacji zajmujących się pracą z wolontariuszami zagranicznymi z 8 krajów z Europy i Azji.

Zakładał on wymianę pracowników w formie 3 tygodniowych wizyt studyjnych tzw. „job – shadowing” pomiędzy organizacjami z Azji i Europy oraz opracowanie przewodnika dla organizacji zajmujących się wolontariatem w euro – azjatyckim kontekście.

Więcej informacji na www.bevolunteer.net