Spotkania lokalne – Dialog krok po kroku

Jesteśmy na etapie realizacji kolejnych akywności projektowych – spotkań lokalnych w gminach:

  • Dobromierz
  • Malczyce
  • Oborniki Śląskie
  • Żmigród

Podczas spotkań młodzież ma szansę na rozmowę i wymianę poglądów z decydentami. W projekcie udział biorą m.in. wójtowie/burmistrzowie oraz ich zastępcy, sekretarze, dyrektorzy szkół, opiekuniowie młodzieżowych rad, pracownicy urzędów, pracownicy młodzieżowi, liderzy lokalni, nauczyciele.

Podczas spotkań poruszane są tematy:

  • zaplecze dla młodzieży w środowisku lokalnym
  • wsparcie młodzieży w okresie przejścia z edukacji szkolnej na rynek pracy
  • współpraca międzynarodowa i międzykulturowość
  • kultura, samorozwój, aktywności dla młodzieży
  • wolontariat młodych i organizacje

 

Trzymamy kciuki za wszystkie spotkania i owocne dyskusje! 😉

 

 

Krótka fotorelacja: