Szkolenia w Konradowie

Z nieukrywaną przyjemnością trenerzy Semper Avanti i Uniwersytetu Wrocławskiego gościli w małej szkole podstawowej w Konradowie niedaleko Wschowy w województwie lubuskim. W trakcie intensywnego szkolenia zrealizowano szereg ćwiczeń antydyskryminacyjnych, szczególnie takich, które wykorzystują internetowe narzędzia w edukacji na rzecz przestrzegania praw człowieka. Ponadto dyskutowano na temat znaczenia praw człowieka, antydyskryminacji, reagowania na naruszenia, dehumanizacji, polityki pamięci. W trakcie spotkania podkreślono wyjątkową kulturotwórczą rolę szkoły i znaczenia nauczyciela jako mentora w edukacji, szczególnie  prohumanitarnej. Trenerzy zgodnie podkreślali zaangażowanie całego zespołu nauczycielskiego w szkoleniu oraz dziękowali za zaproszenie dyrektor Kamilli Obel. Konaradowska społeczność może mieć pewność, że jej dzieci są w dobrych rękach i w trakcie edukacji zyskuje przygotowanie do odważnego i sprawnego funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.