***NIEAKTUALNE*** Szkolenie dla liderów i youth worker

Training course dla młodzieżowych liderów/osób pracujących z młodzieżą

2 – 8 lipca 2017 Stockholm, Sweden

 

Partnerzy: Szwecja, Rumunia, Litwa, Grecja, Turcja, Polska, Czechy, Łotwa.

Tematyka projektu: przedsiębiorczość, umacnianie młodych ludzi, gospodarka społeczna, solidarność, bezrobocie wśród młodzieży.

 

Uczestnicy: 18 – 35 lat

Uczestnicy kupują dla siebie bilety (zwrot kosztów podróży po zakończeniu projektu, max. 275 €).

Koszt uczestnictwa: 100 zł

 

Więcej informacji: Information Pack for

 

Europass CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres: wymiany@semperavanti.org do dnia 22.06.2017 r. do godz. 16.00