Szkolenie w Borzęciczkach

Trenerzy Semper Avanti i Uniwersytetu Wrocławskiego szczególną wagę przykładają do szkoleń w niewielkich miejscowościach, w których nie do przecenienia jest kulturotwórcza rola szkół. Takie właśnie spotkanie warsztatowe miało miejsce 13 lutego 2019 roku w Borzęciczkach niedaleko Koźmina Wielkopolskiego. Wyjątkowej gościnności nauczycieli i pani dyrektor szkoły towarzyszyła świadomość znaczenia wychowywania w duchu obywatelskości i szacunku dla praw jednostki. W trakcie spotkania wspólnie zrealizowano ćwiczenia antydyskryminacyjne oraz zaprezentowano szereg materiałów uwrażliwiających dzieci i młodzież na tematykę praw człowieka – ich wagę i praktyczny, niedoceniany wymiar.