Szkoliliśmy w Kudowie Zdrój

Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kudowie Zdrój ostatnio skończył realizację cyklu warsztatów.  

Pierwsze spotkanie miało miejsce 11.02.2019 i było poświęcone problematyce dyskryminacji i jej przyczynom, przejawom oraz konsekwencjom. Szczegółowo omówili powstawanie i znaczenie stereotypów (w tym autostereotypów), problem mowy nienawiści oraz hejtu w internecie. W części poświęconej dyskryminacji skupili się na doświadczeniu i definicji dyskryminacji, a także na zmianach społecznych prowadzących do  wyrównania praw grup dyskryminowanych na przestrzeni lat. Atmosfera podczas warsztatów była bardzo miła, inspirująca i twórcza, ponieważ uczestnicy i uczestniczki byli bardzo chętni do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, np. w związku z przynależnością do mniejszości narodowej.

Drugie spotkanie, odbyło się 12.02.2019 nauczyciele z wyżej wymienionej placówki zwiększyli swoje kompetencje i wiedzę na temat dyskryminacji i ochrony praw człowieka. Szkolenie obejmowało przede wszystkim zagadnienia teoretyczne wzbogacone o praktyki skutecznego i nowatorskiego prowadzenia nauczania o ochronie praw człowieka.

Ostatni warsztat, kończący cały cykl miał miejsce 15.02.2019. W trakcie tego spotkania zostały omówione możliwości udziału uczniów w projektach międzynarodowych. Został poruszony temat potencjału uczniów oraz możliwości kadry. Nauczyciele z zainteresowaniem podeszli do przedstawionych podczas szkolenia możliwości i programów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się projekty mobilności zawodowych, wolontariat i wymiany młodzieżowe.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.