Szkoliliśmy we Wrocławiu

Przedstawiciele Zespołu Szkół nr 18, Szkoły Podstawowej nr 63, wrocławskich stowarzyszeń wzięli udział w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu “Moja Europa”.

Zajęcia realizowane były w trzech modułach tematycznych:

  • narzędzia diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji,
  • problematyka praw człowieka i obywatela,
  • projektów i inicjatyw europejskich stworzonych w celu wyrównywania szans dla młodzieży.

Warsztaty miały miejsce w dniach: 18.09., 8.10., 24.10.2018.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.