Szkolenia w Konradowie

Z nieukrywaną przyjemnością trenerzy Semper Avanti i Uniwersytetu Wrocławskiego gościli w małej szkole podstawowej w Konradowie niedaleko Wschowy w województwie lubuskim. W trakc

Warsztaty w Zarębie

Trenerzy Semper Avanti i Uniwersytetu Wrocławskiego gościli w szkole podstawowej w Zarębie niedaleko Lubania. Szkolenia poświęcone b

Szkoliliśmy we Wrocławiu

Przedstawiciele Zespołu Szkół nr 18, Szkoły Podstawowej nr 63, wrocławskich stowarzyszeń wzięli udział w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu “Moja Europa”. Trenerzy Semper Avanti oraz Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzili szkolenie w Obornikach Śląskich w Szkole Podstawowej nr. 1 im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla. Wykonawcą p

Owocnie w OSW w Poznaniu

Wraz z Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu zrealizowaliśmy cykl warsztatów odbywający się w ramach projektu  „Moja Europa”.

Szkolenie w Borzęciczkach

Trenerzy Semper Avanti i Uniwersytetu Wrocławskiego szczególną wagę przykładają do szkoleń w niewielkich miejscowościach, w których nie do przecenienia jest kulturotwórcza rola s