Expect

  "This was the best time and experience of my life..." "You shouldn’t miss it..." "Every single person must do it..." "...you will improve yourself..." "Do it!"  

European Food Culture – wymiana

Ruszyła rekrutacja na wymianę młodzieżową ‘’European Food Culture’’ Celem projektu jest integracja uczestników z różnych krajów, poszerzenie ich wiedzy na temat różnorodności kulturowej oraz przybliż