Uczniowie z Zespołu Szkól Ekonomicznych z Radomia gotowi do wyjazdu do Paderborn

Główne cele szczegółowe:

– odbycie przez uczniów praktyk zawodowych;

– podniesienie umiejętności pracy w grupie;

– podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów;

– przygotowanie uczniów do pracy w zespołach międzynarodowych;

– podniesienie znajomości języka niemieckiego;

– podniesienie samooceny uczniów;

– zwiększenie szans uczniów na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji

– nawiązanie lepszej współpracy pomiędzy szkołami Polskimi a Niemieckimi;

– przetestowanie sposobów działania Konsorcjum;

– wzajemna wymiana dobrych praktyk