Warsztaty w Obornikach Śląskich

Trenerzy Semper Avanti oraz Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzili szkolenie w Obornikach Śląskich w Szkole Podstawowej nr. 1 im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla. Wykonawcą projektu na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce jest stowarzyszenie Semper Avanti. Pierwsze ze szkoleń poświęcone było narzędziom diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

20 oraz 27 lutego przeprowadzili szkolenie dotyczące praw człowieka oraz narzędzi edukacyjnych uwrażliwiających młodzież i dzieci na naruszenia praw i wolności, a także mobilizujących do ochrony praw człowieka. W trakcie drugiego spotkania skoncentrowano się na poważnych naruszeniach praw człowieka, roli internetu w promocji i edukacji na rzecz praw człowieka, znaczeniu dehumanizacji i polityki pamięci. Zarówno trenerzy, jak i nauczyciele zgodnie podkreślali znaczenie krytycznego myślenia dla sprawnego funkcjonowanie dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Trenerzy, jak i uczestnicy szkolenia podkreślali zgodnie kulturotwórczą rolę szkoły i znaczenia nauczyciela jako mentora w edukacji humanitarnej.

Cykl szkoleń zakończyliśmy warsztatami o programach i inicjatywach europejskich stworzonych w celu wyrównania szans dla młodzieży, takie jak: Erasmus+ (adekwatne sektory i akcje w jego ramach), Europejski Korpus Solidarności, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, aktualne konkursy UE adresowane do młodzieży itp.