Warsztaty w OHP w Kaliszu

Zakończyliśmy warsztaty realizowane w Kaliszu  z grupą pracowników z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. W praktyce, jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy, realizująca działania związane z aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu oraz świadczeniu usług edukacyjnych dla młodzieży.

Pierwsze spotkanie odbyło się 6.11.2018 i było poświęcone problematyce dyskryminacji, jej przyczynom, przejawom oraz konsekwencjom. Szczegółowo omówiony został temat  powstawania i znaczenia stereotypów. Podczas tej części nauczyciele skupili się na doświadczeniu i definicji dyskryminacji, oraz na drogach prowadzących do wyrównania praw grup dyskryminowanych.

Kolejny warsztat miał miejsce 22.11..2018 i był poświęcony tematowi ochrony praw człowieka i obywatela. Szkolenie obejmowało przede wszystkim zagadnienia teoretyczne, wzbogacone o praktyki skutecznego i nowatorskiego prowadzenia nauczania o ochronie praw człowieka.

Ostatnie spotkanie, kończące cały cykl warsztatowy odbyło się 26.11.2018. W trakcie tego wydarzenia zostały omówione możliwości udziału uczniów w projektach międzynarodowych. Został poruszony temat potencjału uczniów oraz możliwości kadry. Pracownicy OHP z zainteresowaniem podeszli do przedstawionych podczas szkolenia możliwości i programów, zwłaszcza że duża część z nich (poza programem Erasmus+) nie była im wcześniej znana.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.